کدام هواپیمایی کدام ترمینال مهرآباد

باید کدام ترمینال برم؟

فرودگاه مهرآباد به عنوان پر رفت و آمد ترین فرودگاه ایرانی، سهمی بالغ بر 28 درصد از کل پروازهای ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به وسعت فرودگاه مهرآباد و وجود 6 ترمینال در آن و همچنین بعد مسافت بین ترمینالها و البته برای زمانبندی بهتر مسافران و همراهان ایشان برای پروازهای ورودی و خرجی از فرودگاه مهرآباد، لزوم آگاهی از اطلاعات شماره ترمینال ها در فرودگاه مهرآباد را نشان می دهد.

هرچند در بلیطهای صادر شده در سایت چارتر ترمینالهای خروجی و ورودی با توجه به اطلاعات پرواز درج می شود، اما به منظور اطلاع رسانی به عموم کاربران سایت و اطلاعات ترمینال های ورودی و خروجی تمام ایرلاینها به تفکیک در زیر آمده است: (توجه داشته باشید که این اطلاعات به محض تغییر به روز رسانی می شوند)

خروجی : پروازهایی که از مبدا فرودگاه مهرآباد به مقصد یکی از فرودگاهها انجام می شود.

ورودی : پروازهایی که از مبدا یکی از فرودگاههای کشور به مقصد فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

انتخاب ایرلاین
 • ماهان
 • کاسپین
 • زاگرس
 • معراج
 • ایران ایر
 • آسمان
 • وارش
 • ایران ایر تور
 • قشم ایر
 • کارون
 • آتا
 • پویا
 • تابان
 • اترک
 • سپهران
 • کیش ایر
 • ساها
ماهان
پرواز ورودی ترمینال
6
پرواز خروجی ترمینال
4