قوانین استرداد بلیط هواپیما

قوانین استرداد بلیط چارتری (داخلی)

با توجه به الزام چارتر کننده ها از جانب سازمان هواپیمایی کشور مبنی بر ارائه خدمات استرداد بلیط با قوانین ساختار یافته در جهت رعایت حال مسافران پروازهای غیر سیستمی و با توجه به یکسان نبودن این قوانین از سمت چارترکننده های پرواز، اطلاع از میزان جریمه ها در پروازهای غیر سیستمی منوط به استعلام از شرکت چارترکننده بوده و میزان یا مبالغ جریمه عینا طبق اعلام چارترکننده های پرواز به خریداران گرامی اعلام خواهد شد.

قوانین استرداد بلیط سیستمی (داخلی)

توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 15 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی بر عهده سایت نمی باشد.

در محدوده زمانی NoShow که ابتدای آن بین 30 دقیقه تا 3 ساعت قبل از پرواز و انتهای آن در زمان اداری(8 الی 16) 3 ساعت پس از پرواز و در زمانهای غیر اداری اولین ساعت اداری می باشد امکان کنسلی بلیط و استرداد آن وجود ندارد

*NoShow :لغت واژه های هواپیمایی ، بدین معنی که مسافر نتوانسته است از پرواز استفاده کند