قوانین بار همراه مسافر

  • در سفرهای هوایی میزان بار مجاز همراه مسافر که به ازای آن هزینه اضافه دریافت نمی شود در دو قالب بار در قسمت کابین که بالای سر صندلی مسافران قرار دارد و قسمت بار هواپیما قابل حمل است.

    مقدار بارهای داخل کابین و قسمت بار هواپیما با توجه به شرکت هواپیمایی، مسیر و نوع کابین (بیزنس یا اکونومی) متغیر است و لازم است قبل از خرید بلیط حتما این قوانین را مطالعه کنید. البته این موضوع را نیز مد نظر داشته باشید که اغلب ایرلاینها بارهای بیشاز حد مجاز را نیز به واسطه دریافت هزینه آن تقبل می کنند اما در صورتیکه سفر خارجی داشته باشید هزینه آنها بعضا آنقدر زیاد است که ممکن است شمار را از به همراه بردن برخی وسایل منصرف کند.

    در جدول زیر قوانین و مقررات حمل بار همراه مسافر، هم در قسمت بار و هم در قسمت مسافر بیان شده است. * بار همراه نوزاد در تمام ایرلاینهای ایرانی در مسیرهای داخلی 10 کیلو گرم است. هواپیمایی معراج از این قانون مستثنا بوده و 5 کیلوگرم بار همراه نوزاد را مجاز می داند. * بار داخل کابین نباید حاوی وسایل ممنوعه باشد و باید بدون فشار به بدنه محل بار در این قسمت قرار گیرد. در غیر اینصورت از به همراه بردن بار به کابین جلوگیری به عمل خواهد آمد.


قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

ایرلاین داخلی / خارجی نوع کابینمیزان بار (kg) بار داخل کابین (kg)
ایران ایر داخلی بیزنس 30 5
اکونومی 20 5
خارجی بیزنس 40 7
اکونومی 30 7
آسمان داخلی بیزنس 30 5
اکونومی 20 5
خارجی بیزنس 40 7
اکونومی 30 7
ماهان داخلی بیزنس 30 5
اکونومی 20 5
خارجی بیزنس 40 7
اکونومی 30 7
آتا داخلی 20 7
خارجی 25 7
ایران ایر تور داخلی 20 8
خارجی 20 8
تابان داخلی 20 5
خارجی 25 5
قشم ایر داخلی 20 5
خارجی 25 5
کاسپین داخلی 20 5-7
کارون داخلی 30 5-7
خارجی 30 5-7
کیش ایر داخلی بیزنس 25 5
اکونومی 20 5
خارجی بیزنس 30 5
اکونومی 25 5
زاگرس داخلی 20 5
خارجی 25 10
معراج داخلی بیزینس 30 7
اکونومی 20 5
خارجی بیزینس 40 10
اکونومی 30 10
سپهران 20 7
قطر ایرویز
بیزینس 40 7-10
اکونومی 30 7-10