airlines

ایرلاین ها

اصولا شرکتهای هواپیمایی از اساسی ترین اجزاء سفرهای هوایی هستند. امروزه تمام شرکتهای هواپیمایی با تعیین سیاستهای خود، نوع خدمات قابل ارائه به مشتریان را تعیین کرده و یا این خدمات با با ارزانترین قیمت و کمترین هزینه ارائه می کنند و یا سعی در تامین بالاترین کیفیت دارند. معمولا هواپیمایی ها به نوع ارائه خدماتشان شناخته می شوند و به مرور این خدمات جزئی از شخصیت آن ایرلاین به حساب می آید. در این میان مشتریان و مسافرین شرکت های هواپیمایی بهترین قضاوت کننده عملکرد شرکتها هستند و گروه چارتر نیز تمام سعی خود را به کار بسته تا بدون جانب داری از شرکت هواپیمایی خاص، شناخت این شرکتها و خدمات ارائه شده ی آنها را به مشتریان بسپارد. این نوع قضاوت عملکرد شرکت های هواپیمایی هم می تواند به عنوان جایی برای اصلاح عملکرد ایرلاینها باشد و هم مکانی برای آگاهی از نظرات مسافرین پیشین هر ایرلاین و بی شک در صورت استفاده صحیح، گامی در رشد خدمات شرکتهای هواپیمایی خواهد بود.